Available courses

Bệnh sởi_ lâm sàng và trắc nghiệm

Bài giảng sởi dựa trên hình ảnh thực tế lâm sàngkèm ca tình huống l...
Course

Thủy đậu-zona

Bài giảng lâm sàng thủy đậu và zonaTập trung vào cách tiếp cận chẩn...
Course

Sốt phát ban

Hướng dẫn nhận diện và mô tả đúng  một sang thương da cơ bảnHư...
Course

Bải giảng nhiễm khác

Bài giảng nhiều hình ảnh động dễ hiểu.Có hình ảnh thật trên lâm sàn...
Course

Thuốc kháng virus

Bao gồm bài giảng (chưa hoàn chỉnh 100%) và câu hỏi ôn tập
Course

Course categories